UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án, chi 2.290 tỷ đồng duy tu, sửa chữa, đảm bảo hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh đến hết năm 2025.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án duy tu, sửa chữa, đảm bảo hạ tầng giao thông, tổ chức công việc hành chính tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đến hết năm 2025.

Mục đích để bảo trì công trình đường bộ do các huyện và thành phố quản lý, khai thác; duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước; duy trì, chỉnh trang hệ thống công viên, cây xanh, nghĩa trang… tại các địa phương.

Đồng Nai chi hơn 2.000 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông- Ảnh 1.

Tổng kinh phí triển khai đề án là hơn 3.300 tỷ đồng. Trong đó, sửa chữa, duy tu, bảo trì các tuyến đường hơn 2.290 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí triển khai đề án gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, nguồn xã hội hóa và các nguồn khác.

Để triển khai đề án, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở GTVT hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ phù hợp theo quy định.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các địa phương quản lý, chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố, công viên, hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước…

Nguồn: Báo Giao Thông

 

Liên quan