Ngày 18-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 401/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác).

Theo quyết định này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các Phó tổ trưởng gồm: Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thắng (Tổ phó thường trực); Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh.

Tổ công tác còn có các ủy viên là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các bộ: GT-VT, TN-MT, Quốc phòng, Công an, Tài chính, KH-ĐT, Xây dựng; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan