UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 3 phân khu theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa gồm: phân khu A3 tại P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tam Hòa, P.Tân Tiến, P.Thống Nhất; phân khu B2 tại P.Tân Hiệp, P.Hố Nai, P.Tân Biên và phân khu A6 tại P.Tân Phong, P.Trung Dũng, P.Quang Vinh.

 

Phân khu A3 có diện tích khoảng 592ha, quy mô dân số khoảng 97,4 ngàn người. Đây là phân khu thành phần phía Đông của khu đô thị trung tâm lịch sử TP.Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về y tế, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở, không gian cảnh quan môi trường…

 

Phân khu B2 có diện tích khoảng 528ha, quy mô dân số từ 55-60 ngàn người. Đây là phân khu thành phần thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông của TP.Biên Hòa, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và không gian, cảnh quan, môi trường…

 

Phân khu A6 có diện tích hơn 1,7 ngàn ha với quy mô dân số từ 75-80 ngàn người. Là phân khu thành phần phía Bắc của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP.Biên Hòa, phân khu A6 đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về an ninh quốc phòng, y tế, phát triển nhà ở, không gian, cảnh quan môi trường…

 

 

 

Liên quan