UBND tỉnh đã có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, TT.Dầu Giây có quy mô diện tích hơn 1,4 ngàn ha. Về dân số, đến năm 2025, TT.Dầu Giây sẽ có khoảng 50 ngàn người, năm 2030 dân số tăng lên khoảng 65 ngàn người.

TT.Dầu Giây được xác định là trung tâm hành chính của H.Thống Nhất, là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, tài chính, giáo dục – đào tạo, y tế và là vùng phát triển đô thị và công nghiệp. TT.Dầu Giây cũng là trục hành lang kinh tế trọng điểm dọc quốc lộ 1, phát triển các khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp phụ trợ. Đồng thời là đô thị tổng hợp các chức năng thương mại, tiểu thủ công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh; là trung tâm kinh tế – xã hội quan trọng khu vực phía Đông của tỉnh.

Về mục tiêu, TT.Dầu Giây được định hướng xây dựng phát triển trở thành đô thị loại IV vào năm 2030, là trung tâm hành chính huyện và vùng phát triển đô thị và công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của đô thị Dầu Giây trong quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai, vùng TP.HCM.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan