Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ACV nghiên cứu, tiếp thu tối đa các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói có trị giá hơn 35 nghìn tỷ đồng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 22/6, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Văn bản nêu rõ, ngày 7/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có kiến nghị về kết quả kiểm tra hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Căn cứ kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu và tiếp thu tối đa các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình lưa chọn nhà thầu gói thầu 5.10 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu 5.10 bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu qủa theo đúng quy định của pháp luật.

Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” thuộc Dự án thành phần 3 sân bay quốc tế Long Thành (giai đoạn I) có giá trị hơn 35 nghìn tỷ đồng, được mời thầu rộng rãi quốc tế từ tháng 9/2022. Ngày 8/11/2022, ACV đã mở thầu lần đầu với 1 liên danh nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Sau đó, ACV phải hủy thầu vì nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ngày 19/1/2023, ACV thực hiện mời thầu lần 2 gói thầu số 5.10 với bảo đảm dự thầu 370 tỷ đồng, giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 120 triệu đồng. Sau đó, ACV phải gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu, kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng từ 33 tháng lên 39 tháng nhằm thu hút thêm nhà thầu tham dự.

Ngày 12/6/2023, ACV đã chính thức mở thầu lần 2 sau nhiều lần gia hạn gói thầu số 5.10. Có 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. So với lần mở thầu đầu tiên, lần mở thầu thứ 2 đã thu hút thêm 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Cả 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu lần này đều có yếu tố nhà thầu nước ngoài, thực hiện liên danh với một số nhà thầu lớn trong nước để tham gia đấu thầu.

Nguồn: Vietnamnet

Liên quan