Toàn quốc sẽ có 1.000-1.200 đô thị năm 2030, trong đó 3-5 thành phố có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế.

Sáng 18/5, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa; phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới; hình thành một số chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững được hoàn thiện. Hạ tầng, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng hiện đại. Kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, bền vững; chất lượng sống cao, người dân được đáp ứng nhu cầu về nhà ở.

Năm 2025, toàn quốc đạt tỷ lệ đô thị hóa 45% với 950-1.000 đô thị; năm 2030 đạt 50% với 1.000-1.200 đô thị. Năm 2020, cả nước có 862 đô thị. Như vậy, Việt Nam có thêm hơn 100 đô thị trong 10 năm tới.

 

 

Việt Nam sẽ có một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa tương đương mức bình quân các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu Đông Nam Á; 3-5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế.

Tại các đô thị, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đạt 16-26% năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân mỗi người 8-10 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tối thiểu 32 m2. Kinh tế đô thị đóng góp 85% GDP cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng thấy rằng quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, động lực quan trọng phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy cần sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, với lộ trình và phân công cụ thể.

“Nghị quyết có đúng, trúng, hay cỡ nào đi nữa mà chỉ đạo thực hiện không quyết liệt thì không có kết quả; khắc phục tối đa tình trạng khoảng 10 năm sau tổng kết, đánh giá, chúng ta lại nói là nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị rất hay, rất đúng”, ông Võ Văn Thưởng nói

Theo ông Thưởng, việc đổi mới tư duy, phương pháp quy hoạch đô thị rất quan trọng. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa, văn minh đô thị là nền tảng. Các đơn vị phải hoàn thiện hệ thống pháp luật; ban hành cơ chế, chính sách đột phá để phát triển đô thị.

“Trong thời gian ngắn chúng ta có thể xây dựng được một thành phố với cơ sở vật chất hiện đại, nhưng để làm chuyển biến tư duy, nhận thức của con người, vốn quen sống ở nông thôn phù hợp với lối sống đô thị là quá trình lâu dài”, ông Thưởng nói.

Ban cán sự đảng Chính phủ được giao sớm ban hành chương trình hành động, triển khai nghị quyết; xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Liên quan