Mới đây, trong thông báo kết luận buổi làm việc (vào đầu tháng 3-2023) của lãnh đạo UBND các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất chủ trương và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng thực hiện dự án tuyến đường sắt nhẹ kết nối Thủ Thiêm đến Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Trước đó, vào cuối năm 2021, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành và đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu. Việc giao tỉnh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án giúp địa phương chủ động trong quá trình kêu gọi đầu tư.

Sau đó, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có ý kiến ủng hộ UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên 2 địa phương trên cũng nêu ý kiến việc UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất là cơ quan có thẩm quyền thực hiện 2 tuyến đường sắt thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia là chưa phù hợp với quy định của Luật Đường sắt năm 2017.

Do đó, vào giữa năm 2022, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GT-VT về phương án triển khai đầu tư các tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu và Thủ Thiêm – Long Thành. UBND tỉnh kiến nghị Bộ GT-VT xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GT-VT là đơn vị tổ chức đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan