Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay, đối với khu vực 1.810 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các nhà thầu đã hoàn thành xây dựng hơn 6,5km tường rào trên tổng số hơn 7,8km tường rào cần xây dựng, đạt khoảng 83% tổng khối lượng.

 

 

Hiện nay, ACV vẫn tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để nhận bàn giao mặt bằng tiếp theo và tiếp tục thi công hoàn tất công trình tường rào.

 

Đối với toàn bộ khu vực 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành, tại Thông báo số 188/TB-VPCP (ngày 27-6-2022), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ GT-VT xem xét việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. ACV tiếp tục đề nghị Bộ GT-VT, UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao trước đất ranh giới để thi công xây dựng tường rào.

 

 

 

 

Liên quan