UBND tỉnh vừa có quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh phân bổ chi tiết bổ sung nguồn vốn hơn 1,4 ngàn tỷ đồng cho các dự án. Trong đó, nguồn vốn 70 tỷ đồng thuộc ngân sách trong ương đầu tư theo ngành, UBND tỉnh bổ sung cho dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 – TP.HCM (dự án thành phần 3) số vốn 50 tỷ đồng; dự án Đường vành đai 1, TP.Long Khánh số vốn 10 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn dự phòng chưa phân bổ.

Đối với nguồn vốn hơn 1,3 ngàn tỷ đồng thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) số vốn 1.224 tỷ đồng; dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và 5 trạm y tế tuyến xã số vốn 12 tỷ đồng. Số vốn 100 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn dự phòng chưa phân bổ.

 

 

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan