UBND tỉnh đã có quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22-9-2022 của HĐND tỉnh đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Trị Phương (giai đoạn 1), TP.Biên Hòa.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt hơn việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của TP.Biên Hòa theo quy hoạch, tạo vẻ đẹp, văn minh và mỹ quan đô thị.

Dự án thực hiện nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương với chiều dài hơn 1,7km, điểm đầu tại ngã 5 cầu Hang và điểm cuối tại ngã tư Chợ Đồn. Sau khi nâng cấp, cải tạo, đường Nguyễn Tri Phương sẽ có mặt đường rộng 9m (có tận dụng lại mặt đường 6m hiện hữu), vỉa hè mỗi bên rộng 3m, nền đường rộng 15m.

Dự án cũng thực hiện xây dựng hệ thống thoát nước dọc và ngang đường, Gia cố di dời hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống cáp thông tin hiện hữu nằm trong mặt đường mở rộng, làm mới hệ thống chiếu sáng.

Theo chủ trương đầu tư điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của dự án là gần 138 tỷ đồng, tiến độ triển khai dự án đến hết năm 2024.

Trước đó, theo nội dung chủ trương đầu tư của dự án được phê duyệt năm 2017, tổng vốn đầu tư của dự án là gần 90 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan