UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu B4 tại phường Long Bình, phường Tân Biên, phường Tân Hòa theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa với tổng diện tích 1.716ha.

Theo quy hoạch, Phân khu B4 có diện tích 1.716 ha, trong đó phường Long Bình khoảng 1.399 ha, phường Tân Biên khoảng 222 ha và phường Tân Hòa khoảng 95 ha. Quy mô dân số khoảng 142.000 – 146.000 người.

 

 

Phân khu B4 là phân khu thành phần thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu vê phát triển nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và không gian, cảnh quan môi trường,…

Trên cơ sở hệ thống khung cứng giao thông cấp vùng, cấp đô thị là các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường Bùi Văn Hòa, đường Điểu Xiển, đường sắt… Phân khu B4 được chia làm 3 tiểu khu, gồm 12 ô quy hoạch để kiểm soát phát triển.

Tiểu khu 1: Gồm một phần phường Long Bình về phía Tây khu vực lập quy hoạch. Quy mô diện tích khoảng 495 ha, được chia làm 05 ô quy hoạch với dân số khoảng 93.200 người. Chức năng chính là khu ở, khu trung tâm công cộng dịch vụ đô thị, khu cây xanh, khu quân sự,…

Tiểu khu 2: Gồm một phần các phường Tân Biên và phường Tân Hòa về phía Bắc khu vực lập quy hoạch. Quy mô diện tích khoảng 318 ha, được chia làm 03 ô quy hoạch với dân số khoảng 47.500 người. Chức năng chính là khu ở, khu trung tâm công cộng dịch vụ đô thị, khu cây xanh,…

Tiểu khu 3: Gồm một phần phường Long Bình về phía Đông Nam khu vực lập quy hoạch. Quy mô diện tích khoảng 900 ha, được chia làm 04 ô quy hoạch với dân số khoang 19.400 người. Chức năng chính là khu công nghiệp, khu ở, khu trung tâm công cộng dịch vụ đô thị, khu cây xanh,…

 

 

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng cao tối đa là 06 tầng, đồng thời phải đảm bảo kích thước (chiều dài, chiều rộng), diện tích khu đất tương ứng với mật độ xây dựng và tổ chức khoảng lùi phù hợp theo quy chuẩn quy định hiện hành.

Tầng cao công trình công cộng dịch vụ và nhà ở cao tầng xác định tùy theo các cấp đường: Đối với cấp đường chính đô thị, đường liên khu vực > 10 m cho tầng đế, > 15 m cho tầng tháp. Đối với các cấp đường nhỏ hơn là > 6 m cho tầng đế, > 10 m cho tầng tháp.

Về giao thông, quy hoạch phân khu xác định quỹ đất bố trí các nút giao thông khác cao độ. Trong đó, định hướng các nút giao khác mức tổ chức tại nút giao giữa đường Quốc lộ 1A với đường trục chính khu công nghiệp Amata, đường Bùi Văn Hòa; giữa đường sắt với Quốc lộ 1A, đường Võ Văn Mén, đường D13-LB.

Phân khu B4 có phía Bắc giáp phân khu B2, B3 tại các phường Tân Hiệp, phường Hố Nai, phường Tân Biên, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom; Phía Nam giáp phân khu B5 tại phường Long Bình; Phía Tây giáp phân khu A1, A3 tại các phường Tam Hòa, phường Bình Đa, phường An Bình; Phía Đông giáp xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

 

 

 

 

 

Liên quan