Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự kiến dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Đồng Nai có chiều dài 11,26km sẽ khởi công trước ngày 30/6/2023 và hoàn thành sau ba năm khởi công.

 

Ngày 13/8, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Cụ thể, kế hoạch khởi công thực hiện dự án trước ngày 30/6/2023 và hoàn thành dự án sau 3 năm khởi công.

 

Tỉnh Đồng Nai đưa ra mốc tiến độ thực hiện các công việc gồm: Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021 – 2025 đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương từ Bộ Giao thông Vận tải về địa phương.

 

 

Tỉnh Đồng Nai đăng ký kế hoạch vốn năm 2022 trong tháng 8/2022 và lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án thành phần trước giữa tháng 11/2022.

 

Về công tác bàn giao hồ sơ và ranh giải phóng mặt bằng, tỉnh Đồng Nai có kế hoạch trước ngày 30/9/2022 sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng vào cuối năm 2023 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 4/2024.

 

Liên quan đến dự án, trước đó, ngày 12/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

 

Theo dự thảo nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nguồn vốn 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải giao về cho các địa phương nhằm thực hiện dự án trong tháng 8/2022.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí nguồn ngân sách Trung ương chưa phân bổ (hơn 14.233 tỷ đồng) cho dự án về các địa phương.

 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc tăng tổng mức vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương. Bộ này cũng sẽ phối hợp tham mưu việc bố trí vốn thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

 

Theo tính toán sơ bộ, với 34km thuộc địa phận Đồng Nai, Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ phải thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng gần 400ha. Diện tích thu hồi phục vụ Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh khoảng 65ha. Ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai cần lượng vốn rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng. Để giải “bài toán” này, Đồng Nai đã lên phương án tạo nguồn từ khai thác quỹ đất lợi thế dọc các dự án này.

 

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 57/2022 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

 

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,34km, đi qua bốn địa phương, bao gồm: Đoạn qua TP Hồ Chí Minh 47,51km; Đồng Nai 11,26km; Bình Dương 10,76km và Long An 6,81km.

 

Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua địa bàn TP Hồ Chí Minh có chiều dài 47,51km với 2.377 hộ dân bị ảnh hưởng, tái định cư khoảng 752 trường hợp, tổng mức bồi thường, tái định cư là 25.610 tỷ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ rất khó khăn, phức tạp vì ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của nhiều cá nhân, tổ chức.

 

 

 

 

Liên quan