Tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác đến trực tiếp từng hộ dân để vận động, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB cho sân bay Long Thành.

 

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành , UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay đã thu hồi được hơn 2.200 ha, hoàn thành hơn 88% kế hoạch giai đoạn 1 và dự kiến sẽ hoàn thành 100% trong tháng 5 này.

 

Để bảo đảm kế hoạch, tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác đến trực tiếp từng hộ dân để vận động, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ đền bù, di dời, giải phóng mặt bằng.

 

Tổ công tác gồm các thành viên như: Trung tâm phát triển quỹ đất, Mặt trận Tổ quốc và đại diện chính quyền cấp xã, huyện… hàng ngày sẽ đến từng ấp, thôn, hộ dân để tiếp thu ý kiến, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, nhờ vậy công tác di dời, giải phóng mặt bằng được triển khai đúng kế hoạch.

 

Về công tác giải quyết tái định cư cho người dân, đến nay hội đồng xét duyệt được hơn 2.900 hộ, còn khoảng gần 500 hộ, chủ yếu là các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay cũng đang được Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết ngay trong tháng 5 này.

 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã có kết luận, hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp sang nhượng bằng giấy viết tay.

 

Theo đó, chính quyền cấp xã yêu cầu hai bên mua – bán ký cam kết chuyển quyền sử dụng đất. Nếu người đứng tên trên giấy chứng nhận đã mất hoặc không liên lạc được, ngành chức năng sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, người nhận chuyển nhượng sẽ ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và ký cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra tranh chấp.

 

 

Liên quan