Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 215/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết bảo đảm tiến độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai và chủ động bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình.

Phó Chủ tịch UBND Đồng Nai, thành viên Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, huy động bộ máy chính trị trên tinh thần quyết liệt, công bằng, công tâm, minh bạch trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ các quy định của pháp luật; bàn giao sớm (trong tháng 6 năm 2023) đối với diện tích cho các tuyến đường thi công và diện tích đất cho giai đoạn 2 (khu vực bên cạnh Nhà ga hành khách khoảng 300 ha).

Bộ GTVT chỉ đạo ACV nghiên cứu phương án triển khai thi công giai đoạn 2 để không ảnh hưởng đến vận hành, khai thác cảng hàng không.

Bộ GTVT chủ động liên hệ với Văn phòng Quốc hội để sớm báo cáo Quốc hội về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai tích cực, chủ động phối hợp với Bộ GTVT trong quá trình Quốc hội xem xét hồ sơ điều chỉnh dự án.

Về các kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, trong đó, về nội dung tạm ứng vốn, UBND tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Về mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án tại văn bản số 5230/UBND-KTNS ngày 26/5/2023, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2023.

Về việc bố trí tái định cư đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu các quy định của pháp luật, xác định thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

ACV phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công.

Về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các chủ đầu tư chủ động, khẩn trương, tập trung triển khai các dự án thành phần, hạng mục công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác nhận bàn giao mặt bằng.

Việc lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà ga hành khách phải công khai, minh bạch, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, không được phân biệt đối xử với nhà thầu. Hợp đồng thi công cần thể hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, quy định thưởng/phạt rõ ràng, loại bỏ nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu.

ACV chủ động làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình bảo vệ chống tái lấn chiếm đất trên diện tích khu vực 5.000 ha và việc triển khai thi công xây dựng tường rào.

Nguồn: Kinh tế & Đô thị

Liên quan