Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 155/TB-VPCP (ngày 27-4-2023) kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo đó, hiện dự án tổng thể đang chậm tiến độ so với yêu cầu, cả hợp phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dự án thành phần 3 có vai trò quan trọng, quyết định thời gian hoàn thành.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường giao thông kết nối số 2, trong tháng 6-2023.

Về triển khai hạng mục nhà ga hành khách, theo Phó Thủ tướng, việc đấu thầu không thành công gói thầu số 5.10 lần 1 thể hiện những hạn chế thiếu chủ động, sự chuyên nghiệp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo HĐQT, Ban Tổng giám đốc ACV nghiêm túc kiểm điểm; căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ khẩn trương kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho ACV để thực hiện dự án thành phần quan trọng này; báo cáo trong tháng 4. Các bộ: KH-ĐT, GT-VT, Xây dựng, Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng ACV rà soát kỹ lưỡng nội dung hồ sơ mời thầu để cập nhật, hoàn thiện.

Ngoài ra, các bộ khẩn trương triển khai các hạng mục công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự ánthành phần 1. Bộ GT-VT kịp thời lựa chọn nhà đầu tư tại dự án thành phần 4; đồng thời, chỉ đạo ACV triển khai các thủ tục để xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5 ngàn ha của dự án. Bộ KH-ĐT làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xác định chính xác mức vốn chưa giải ngân thuộc giai đoạn 2016 – 2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Liên quan