Ngày 6-9, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

 

 

Theo đó, đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú sẽ được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài hơn 60km theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự kiến thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2021-2025. Dự án được dự kiến thực hiện theo hình thức đầu tư PPP, hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

 

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 8,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng; phần vốn Nhà nước tham gia trong dự án khoảng 1,3 ngàn tỷ đồng.

 

Cũng theo quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan cũng như các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật PPP và pháp luật về đầu tư.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn nhà nước trong dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ GT-VT chuẩn bị mặt bằng xây dựng để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 56 của Luật PPP, quy định pháp luật về đất đai.

 

Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải TP.HCM – Dầu Giây – Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam bộ nói chung; tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

 

 

 

 

Liên quan