Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa lấy ý kiến 4 sở giao thông vận tải Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu về kế hoạch phối hợp thực hiện dự án đường vành đai 4 của TP.HCM dài 200km.

 

 

 

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đường vành đai 4 đã được Thủ tướng giao TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư các đoạn tuyến trên địa bàn các địa phương.

 

Để triển khai đầu tư xây dựng đường vành đai 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức họp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và các sở ngành liên quan của TP để thảo luận các nội dung về quy mô đầu tư, hướng tuyến, phương án đầu tư, tiến độ dự án…

 

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Giao thông vận tải TP đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các dự án. Kế hoạch nhằm tổ chức đầu tư dự án đường vành đai 4 đúng quy định, phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư khi dự án đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ phối hợp hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào tháng 12-2022. Mục tiêu đề ra là khởi công dự án năm 2024 và đưa vào khai thác năm 2028. Căn cứ mốc tiến độ nêu trên, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch triển khai từng đoạn qua địa bàn quản lý.

Liên quan